AANWEZIGHEID HUISARTSEN

Dokter van Klink: maandag, woensdag en donderdag

Dokter Maaijen: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Dokter Vriesendorp: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

OPENINGSTIJDEN

Onze praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00-12.30 uur en van 13.30- 17.00 uur.

Van 12.30-13.30 uur is de huisarts bereikbaar voor spoedgevallen. U kunt bellen op de spoedlijn 0182-630600 of via het algemene nummer 0182-612676, optie 1. U krijgt dan de huisarts aan de lijn.

SPREEKUURTIJDEN:

8.00-10.30 uur: spreekuur
11.00-14.00 en na 16.00 uur: terugbelspreekuur
11.30-14.00 uur: huisbezoeken
14.00-16.00 uur: spreekuur

TRIAGE DOOR DE ASSISTENTE

ZELFTRIAGE

https://huisartsenpraktijkmcw.nl/wp-content/uploads/2022/05/moetiknaardedokterlogo-300x200.pnghttps://huisartsenpraktijkmcw.nl/wp-content/uploads/2022/05/logo-thuisarts-300x200.jpeg

AFSPRAAK MAKEN

Wilt u een afspraak maken?

TELEFONISCH
Dit kan telefonisch op 0182-612676, optie 3.

Onze assistentes zijn op werkdagen tussen 8.00 uur en 11.00 uur bereikbaar voor het maken van afspraken. Na die tijd hebben ze andere taken. Voor dringende zaken, die niet tot de volgende dag kunnen wachten, zijn we uiteraard onze gehele werkdag bereikbaar, van 08.00 uur tot 17.00 uur.

De spreekuren beginnen om 8.00 uur, op afspraak. Een consult duurt 15 minuten. Als u meer tijd nodig heeft vragen wij u dit te melden bij onze assistente.

U kunt een afspraak maken voor:

  • Een afspraak, een telefonisch afspraak of een huisbezoek van uw huisarts
  • Een afspraak, een telefonische afspraak of een huisbezoek van de praktijkverpleegkundigen
  • Een afspraak met de POH-GGZ
  • Een afspraak met de doktersassistentes
  • Als u niet naar de praktijk kunt komen, is het mogelijk te beeldbellen met uw zorgverlener.

ONLINE
U kunt ook online een afspraak maken op het spreekuur van  uw huisarts. Hiervoor logt u in u op de website https://home.mijngezondheid.net. Dit doet u met uw DigiD.
De huisarts heeft de ruimte om één eenvoudige klacht of gezondheidsprobleem met u te bespreken. Heeft u meerdere klachten, of denkt u meer dan een kwartier nodig te hebben voor het bespreken van uw klacht(en), neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

https://huisartsenpraktijkmcw.nl/wp-content/uploads/2022/05/mgn-logo-e1658148726975-475x135.jpeg

TRIAGE DOOR DE ASSISTENTE

Wat is triage?

Als u een afspraak wilt maken op het spreekuur van de huisarts, informeert de doktersassistente naar de reden van uw komst. Dit heet triage.

Wat is het doel van triage?
Triage zorgt ervoor dat u de juiste zorg krijgt, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener.
Om een aantal redenen is het belangrijk dat er triage wordt verricht:

• De doktersassistente maakt een inschatting van de snelheid waarmee iemand geholpen moet worden.
• Het toekennen van de juiste hulp of actie bij de vraag van een cliënt; bijvoorbeeld een (spoed)afspraak, een (spoed)visite, een advies of recept.
• De juiste tijd wordt ingepland, bijvoorbeeld een dubbel consult.
• De juiste hulpverlener wordt ingeschakeld.

In onze huisartsenpraktijk zijn meerdere hulpverleners werkzaam en iedereen heeft zijn eigen taken.

Speciale training
Onze doktersassistenten zijn opgeleid om triage te verrichten en bezitten voldoende medische kennis. Er zijn medische klachten of vragen die de doktersassistente op basis van protocollen zelfstandig kan afhandelen met een zelfzorg advies. Deze adviezen worden altijd nabesproken met uw huisarts.

Vanzelfsprekend zijn alle medewerkers van onze praktijk verplicht om vertrouwelijk met de door u verschafte informatie om te gaan. Wij danken u voor uw medewerking.

Zelftriage

Twijfelt u of u naar de dokter moet? Kijk dan op de website moetiknaardedokter.nl
Goede en nuttige informatie over uw gezondheid vindt u op de website thuisarts.nl