Voor informatie:
www.vzvz.nl/informatiepunt

Voor wel of geen toestemming
www.ikgeeftoestemming.nl

Ik geef toestemming

Inzage patiëntgegevens

Medische gegevens staan opgeslagen in een electronisch patiënten dossier (EPD). Een beveiligd systeem voor het uitwisselen van patiënten gegevens. Met deze voorziening wordt uw behandelend arts de mogelijkheid geven om in te loggen in uw patiëntengegevens wanneer dit nodig is voor de behandeling. Op dit moment is dit alleen mogelijk door de arts van de Huisartsenpost Midden-Holland. Het is nog onduidelijk of er uitbreiding komt naar een landelijk bereik.

Inloggen in uw gegevens is alleen mogelijk met uw toestemming. Wilt u bij een bezoek aan de praktijk aan uw arts of assistente doorgeven of u inzage in uw medisch dossier geeft aan de arts van de huisartsenpost. U kunt dit ook doorgeven via www.ikgeeftoestemming.nl. Op deze site kunt u aangegeven of wel of geen toestemming geeft voor het uitwisselen van uw patiëntengegevens.

De voordelen van het EPD zijn:

- betere zorgverlening aan u

- uw arts weet welke medicijnen u gebruikt of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen

-de medische veiligheid verbetert en de kans op medische fouten vermindert

 

U leest meer over het geven van toestemming op www.vzvz.nl/informatiepunt.