Inschrijven en uitschrijven

Onze praktijk is gesloten voor nieuwe patiënten. Alleen nieuwe gezinsleden van woonverbanden die al ingeschreven staan in onze praktijk worden aangenomen. Neem dan contact op met onze praktijkassistente.

Wanneer u toestemming hebt om u als nieuwe patiënt in te schrijven in onze praktijk, wordt u verzocht een inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier is te verkrijgen bij de praktijkassistente. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij onze assistente. Zij maakt dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek met een van onze huisartsen. Zij kan u dan ook vertellen hoe de overschrijving verder moet worden afgehandeld.

Het is belangrijk om uw vorige huisarts van uw overschrijving naar een nieuwe huisarts op de hoogte te stellen!

Gaat u verhuizen? Wilt u zich uitschrijven uit onze praktijk?

Wanneer u uitgeschreven wilt worden uit onze praktijk neem dan contact op met onze assistente. Zij draagt zorg voor de administratieve afhandeling. Zij zal uw medische dossier elektronisch versturen naar uw nieuwe huisarts. Dit gaat via een beveiligd portaal.

Als u uw medisch dossier door derden wilt laten ophalen, is er een door u getekende toestemmingsverklaring nodig. Degene die uw dossier afhaalt moet 12 jaar of ouder zijn en dient zich te legitimeren.

Bij afgifte van het dossier zal er getekend moeten worden voor ontvangst.