U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Klachtenformulier

Voor goede zorg is een goede relatie met de patiënt van groot belang. Daarom hechten wij groot belang in uw mening. Graag horen wij van als u niet tevreden bent met de zorg, organisatie of behandeling. Uw inbreng helpt ons om een betere zorg te leveren. Daarom willen wij u uitnodigen het aan ons te vertellen. Het liefst via een gesprek tijdens het spreekuur. De ervaring leert dat bij het bespreken van een klacht er altijd nieuwe vragen ontstaan. Natuurlijk kunt u het ook schriftelijk uw klacht indienen. Dit kan via het klachtenformulier dat beschikbaar is in de praktijk of via deze website. Onder aan deze pagina heeft u de mogelijkheid om uw mening te geven.

Uw klachtenformulier of klacht via de website wordt in behandeling genomen. De huisarts of een van onze medewerkers neemt contact met u op om uw klacht te bespreken. We sterven ernaar dit zo snel mogelijk te doen.

Indien u ontevreden bent met het resultaat van dit gesprek, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen via de regionale klachtencommissie. Onze praktijk is aangesloten bij deze onafhankelijke klachten commissie, De Klachtencommissie Rijnland & Midden Holland.