Niet verschijnen op een afspraak

De laatste tijd komt het steeds vaker voor dat patiënten niet op hun afspraak verschijnen. Dat is voor ons heel vervelend. We kunnen op dat moment niemand anders helpen. De wachttijd voor het maken van een afspraak loopt zo onnodig op.

Om het aantal niet nagekomen afspraken terug te dringen, mogen wij een ‘wegblijf tarief’ in rekening brengen. Onze beroepsvereniging, de Landelijke Huisarts Verenging, heeft daar richtlijnen voor.

Wij gaan hier als volgt mee om:

  • We verwachten dat u ons op tijd (minimaal 3 uur van tevoren) bericht, als u niet op uw afspraak kunt komen.
  • Als een u niet op een afspraak verschijnt, zal de assistente proberen te bellen om te achterhalen wat de reden is. Zo nodig zal ze een nieuwe afspraak met u inplannen.
  • Bij een eerste keer niet verschijnen ontvangt u nog geen rekening. U ontvangt wel een ‘niet verschenen zonder afzeggen’ bericht op het huisadres dat u aan ons heeft doorgegeven.
  • Bij een tweede keer niet verschijnen zonder afzeggen ontvangt u een rekening van €25
  • Het wegblijf tarief is BTW-vrij en geldt als compensatie voor gereserveerde (maar niet gebruikte) tijd en spreekkamer ruimte.
  • Dit geldt voor afspraken bij de huisarts, de praktijkondersteuner en de doktersassistente.
  • Er kunnen redenen zijn waarom u uw afspraak niet kan nakomen en niet tijdig kan afzeggen. Uiteraard hanteren we de regels in redelijkheid.