Verpleegkundigen

  • Leontine van Egmond - Brabander
  • Danielle Jooren - Smits

Praktijkverpleegkundigen

Onze praktijkverpleegkundigen draaien zelfstandig spreekuur voor patiënten met diabetes, hypertensie, kinderen met astma, COPD, ouderenzorg, stoppen met roken, cardio vasculair risicomanagement en hartfalen. Daarnaast doen zij verschillende diagnostische verrichtingen. Te denken valt aan longfunctieonderzoek en vaatonderzoek.

De huisarts zal u vragen voor de controles van de bovengenoemde medische problemen een afspraak met Leontine of Danielle te maken.

De praktijkverpleegkundigen zin BIG geregistreerd. In het BIG register staan de bevoegdheden van de hulpverleners met deze registratie benoemd. https://www.bigregister.nl/