• Privacy
  • Patiënten gegevens
  • EPD
  • Ik geef toestemming

Privacy en patiënten gegevens

 

Privacy

De wet Algemene Verordening Gegevenbeschreming  (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  De WGBO beschrijft uw rechten en plichten bij een medische behandeling. Op deze website is het privacyreglement geplaatst. Deze is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Wilt u onze privacyreglement lezen, open dan deze link privacyreglement

Het is uw recht dat wij uw privacy waarborgen. Dat doen wij ook zo goed als wij kunnen. Echter de open opzet van onze praktijk maakt het soms moeilijk om dit te garanderen. Het gesprek aan de balie kan soms gehoord worden door de patiënten in de wachtkamer. Houdt u daar alstublieft rekening mee.

Geef de assistente aan wanneer u iets persoonlijks wilt melden. Zij kan u mee nemen naar een afgesloten ruimte.

 

Patiënten gegevens

Uw patiënten gegevens zijn opgeslagen op onze server. Een beveiligde omgeving waar alleen uw eigen huisartspraktijk inzage in heeft. Brieven en andere documenten van o.a. uw specialist worden in uw dossier ingescand zodat uw medische gegevens compleet blijven.

De waarnemend huisarts op de huisartsenpost in Gouda kan uw medische gegevens opvragen indien dit noodzakelijk is voor uw behandeling. Uw medische gegevens zijn alleen beschikbaar wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven, zie hier onder. Dit gaat via een beveiligd netwerk. De medische informatie welke beschikbaar komt omvat:

  • de laatste consulten met uw huisarts
  • een samenvatting van uw gezondheidsprobleem
  • uw medicijngebruik
  • uw eventuele bekende allergieën

EPD

Het EPD (elektronisch patiënten dossier) is een beveiligd systeem voor het uitwisselen van patiënten gegevens. Met deze voorziening hebben hulpverleners de mogelijkheid om in te loggen in uw patiëntengegevens wanneer dit nodig is voor uw behandeling. Deze uitwisseling van patiëntengegevens betreft regionale hulpverleners, zoals de huisartsen op de huisartsenpost.

Dit is alleen mogelijk met uw toestemming. Wilt u bij een bezoek aan de praktijk dit aan ons doorgeven. U kunt dit ook doorgeven via www.ikgeeftoestemming.nl. U kunt op deze site aangegeven of u wel of geen toestemming geeft voor het uitwisselen van uw patiëntengegevens.

U leest meer over het geven van toestemming op www.vzvz.nl/informatiepunt.