DE HULPVERLENERS VAN STICHTING AMADEUS

  • Gabrielle Frijns, Dietiste (voorzitter)
  • Jannie Maaijen, huisarts MCW (penningmeester)
  • Aris Schrooder, fysiotherapeut (secretaris)
  • Reinout Vriesendorp, huisarts MCW
  • Quintijn de Ruiter, apotheker, Apotheek West Gouwe.
  • Carmen Kroger, manager
  • Danielle Smits, praktijkverpleegkundige

Stichting Amadeus

Stichting Amadeus is opgericht in 2009.

Deze stichting heeft tot doel om de zorg voor de patiënten af te stemmen op de behoefte van de patiëntenpopulatie. We willen beter inspelen op de hulpvraag van de patiënt en daarnaast de samenwerking tussen de betrokken hulpverleners verbeteren. Sinds de oprichting zijn er meerdere zorgprogramma’s uitgewerkt waarin deze samenwerking tot uiting komt.

In de zorgprogramma’s zal naast de zorg ook aandacht zijn voor welzijn. Nauwe contacten worden onderhouden met de Gemeente en vrijwilligersorganisaties. Dit sluit aan bij de nieuwste ontwikkelingen in de zorg waarbij de zelfredzaamheid en regie over het eigen leven van de patiënt zo lang als mogelijk centraal staat.