Contact Gegevens

Mozartlaan 2-4
2742 BN Waddinxveen

Tel 0182-612676
Spoed 0182-630600
Fax 0182-630663
Email:
recepten@medischcentrumwest.org

Onze praktijk heeft het kwaliteitskeurmerk van de NPA:

//huisartsenpraktijkmcw.nl/wp-content/uploads/2019/04/praktijk-accreditering.png

Betrouwbare medische informatie:

//huisartsenpraktijkmcw.nl/wp-content/uploads/2019/04/thuisarts.jpg

http://thuisarts.nl/

//huisartsenpraktijkmcw.nl/wp-content/uploads/2019/04/diabetes-en-ramadan.jpg

Informatie over Ramadan en Diabetes: www.diabetesfonds.nl/over-diabetes/eten-met-diabetes/diabetes-en-ramadan

Huisartsenpraktijk MCW

Hartelijk welkom op de website van onze praktijk.

Hier vindt u informatie over de huisartsenpraktijk, de openingstijden, de medewerkers en nog veel meer.

Coronavirus:

Besmetting met het coronavirus in Nederland blijft vooralsnog een probleem. Na een periode van minder besmettingen lijken er nu opnieuw meer patiënten positief getest te worden. Dat maakt dat de huidige werkwijze in onze praktijk ongewijzigd blijft.

Maatregelen voor de praktijk:

Om het risico op besmetting zoveel mogelijk te voorkomen  blijven de richtlijnen van het RIVM in onze praktijk van toepassing. Dat houdt in dat er niet meer dan 3-4 patiënten in de wachtruimtes gelijktijdig aanwezig mogen zijn. Hierdoor zal het spreekuur aanbod nog steeds minder zijn dan normaal. Samen met u hopen wij dat dit snel zal verbeteren.

Mondkapjes dragen:

Nieuw in deze regels is het dragen van een mondkapje. Omdat de wachtkamer ook een openbare binnenruimte is, wordt u gevraagd om een mondkapje op te doen in de praktijk en wachtkamer. Wij realiseren het ongemak van deze regel, maar wij willen zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving voor u en anderen. En u daarom vriendelijk doch dringend te verzoeken om een mondkapje te dragen. Wij stellen dat zeer op prijs.

 

Controle afspraak:

Heeft u een afspraak voor een controle bij de verpleegkundige, POH-GGZ of de huisartsen, en heeft u ook luchtwegklachten, kom dan niet op het spreekuur. Bel met de assistente om te overleggen en te beoordelen wanneer u gezien kunt worden.

Niet zomaar binnenlopen:

Als u klachten heeft of een medische vraag, neem dan telefonisch contact op met onze assistentes. Afhankelijk van de inhoud van uw klacht ontvang u een advies of wordt u uitgenodigd voor het spreekuur bij de huisarts, verpleegkundige, of assistente.

Er is geen toegang tot de praktijk zonder eerst telefonisch overleg.

U kunt geen elektronische afspraak maken

 

Luchtweg of Corona spreekuur:

Luchtweg- of andere Corona gerelateerde klachten worden eerst met de huisarts besproken voordat  een afspraak toegezegd wordt. Dit geldt ook voor patiënten met andere klachten met daarnaast ook luchtweg klachten. Wanneer uw huisarts vindt dat u beoordeeld moet worden, wordt u uitgenodigd op het  luchtwegspreekuur, welke aan het einde van het ochtend- of middag spreekuur wordt gepland. Zodat de huisarts deze patiënten kan beoordelen in beschermende kleding. U wordt verzocht buiten te wachten en wordt daar opgehaald. Draag een mondkapje

Onder Corona verdachte klachten vallen: koorts, koortsig gevoel, verkoudheidsklachten, hoesten met of zonder sputum, benauwdheid, moeheid, braken en/of diarree, spierpijn, hoofdpijn, reuk- en smaakverlies, pijnklachten aan de borstkas en oogontsteking of andere klachten in combinatie met de bovengenoemde.

Wat betekent dit voor u, als u deze klachten heeft?

 • Allereerst geldt nog steeds: ga niet naar de huisartsenpraktijk toe.
 • Bel uw huisarts.
 • De assistente staat u te woord en adviseert u.
 • Als er mogelijk een beoordeling nodig is dan bepaalt uw huisarts dat in een telefonisch consult.
 • Indien nodig krijgt u een afspraak op het luchtwegspreekuur.
 • Ook een visite wordt vooraf beoordeeld op een mogelijke besmetting met corona. Zo nodig wordt u bezocht door een van onze huisartsen en beschermde kleding
 • Testen op corona kunt u laten doen via de GGD 0800-1202.

Moet u bloedprikken en heeft u luchtwegklachten: uw wordt verzocht om het prikken 2 weken uit te stellen. Indien uw huisarts vindt dat het bloedprikken niet uitgesteld kan worden,  gaat u naar her GHZ. U meldt zich bij de hoofdingang en geeft uw ingevulde formulier  "maatregelen i.v.m. Coronavirus bij bloedafname" af. Daar ontvangt u verdere instructies.

Indien u klachten heeft en thuis geprikt moet worden maakt u een afspraak via telefoonnummer 0182-533555.

Voor de trombosedienst belt u 088-0209555.

Moet u een Röntgenfoto laten maken in het ziekenhuis, maak dan een afspraak met de afdeling Radiologie in het Groene Hart Ziekenhuis (0182-505050).

Buiten kantooruren belt u net als anders de Huisartsenpost Midden-Holland (0182-322488). Maar ook hier geldt: alleen als het echt spoed is.

 

Voor de huisertsenpraktijk blijven de volgende regels gelden:

 • Toegang tot de huisartsenpraktijk is aan de voorzijde van het pand, toegang tot het bloedprikken aan de achterzijde.
 • Het bestellen van herhaalrecepten gaat alleen via de receptenlijn, telefoon of website
 • Het bloedprikken uitstellen indien het niet strikt nodig is.
 • Stel het ophalen van briefjes, enz.  zoveel mogelijk uit.
 • indien u uw 06- nummer en email adres aan de assistente doorgeeft dan kunnen verwijsbrieven en laboratorium aanvragen u elektronisch toegezonden worden

Wat kunt u doen om infectie met het Corona virus te voorkomen:

Voorkomen van verspreiding is het aller belangrijkste voor dit moment. Daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor.

Bekijk in deze Thuisarts-film wat u zelf kunt doen.

 • Was uw handen vaak met water en zeep. Maak ze droog met een papieren handdoekje. Gooi dit weg.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten. Gooi de zakdoekjes gelijk weg.
 • Blijf op 1,5 meter afstand van anderen.
 • Geef anderen geen hand.
 • Werk thuis als dat kan.
 • Blijf thuis bij klachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts).  Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.
 • Ben extra voorzichtig met kwetsbare ouderen, houdt afstand.

Heeft u vragen neem dan contact op met het algemene nummer: 0800-1351.

Heel veel informatie is te vinden op:

Thuisarts.nl

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

 

Coronascreener

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) en de Huisartsenpost Midden-Holland (HAP) zetten de Corona Screener in. De Corona Screener is ontwikkeld in samenwerking met Philips en is bedoeld voor inwoners van Midden-Holland met klachten die mogelijk door het coronavirus (COVID-19) worden veroorzaakt.

Medisch specialisten van het GHZ en huisartsen hebben een online vragenlijst samengesteld. De ingevulde vragenlijsten komen binnen in een callcenter. Op basis van de antwoorden wordt bepaald of iemand (1) geen, (2) milde of (3) ernstige klachten heeft die wijzen op besmetting met het coronavirus. Bij geen klachten hoeft men dus niet bang te zijn dat hij/zij besmet is met het coronavirus. Bij milde klachten krijgt de betreffende patiënt het advies thuis te blijven. Na 48 uur ontvangt men nogmaals de vragenlijst, zodat duidelijk wordt of de klachten minder of erger worden. Zo nodig wordt dit na nog eens 48 uur herhaald. Bij ernstige klachten worden online aanvullende vragen gesteld en vindt er overleg plaats tussen het callcenter en de eigen huisarts van de patiënt of met de Nood HAP. Indien nodig, neemt de Nood HAP de zorg voor de patiënt over.

 

Button corona screener

Doktersassistente

Door afwezigheid van een of meerdere assistentes hebben wij soms een onderbezetting van ons team. Ter ondersteuning worden dan praktijkassistentes van elders gevraagd om in onze praktijk te komen werken. Zij zijn niet bekend met onze praktijkgebruiken. Dit leidt in sommige gevallen mogelijk tot onduidelijkheden, misverstanden of frustraties. Wij bieden u, op voorhand, hiervoor onze excuses aan.  Wij willen u bedanken voor uw begrip en geduld en onze plaatsvervangende praktijkassistentes voor hun hulp.

Algemeen:

Om u beter tot dienst te zijn maakt onze telefooncentrale  gebruik van een keuzemenu. Tijdens de koffiepauze (11-11.30 uur) en lunchpauze (12.30-13.30uur) krijgt u het bandje met het verzoek later terug te bellen. Wij verzoeken u dan ook  later terug te bellen en geen gebruik te maken van de keuze mogelijkheid spoed of intercollegiaal overleg. Deze zijn uitsluitend voor spoed of overleg tussen professionals. Onrechtmatig gebruik van deze  lijnen kan levensbedreigend zijn. Dank u wel.

Wanneer u uw mailadres en 06-nummer laat registreren kunnen wij uw verwijsbrief, laboratorium aanvraag naar uw mailadres sturen.

OPEN

Vanaf juli 2020 kunt u inloggen in uw medisch dossier. Is uw dossier OPEN voor inzage. U kunt meer informatie vinden op http://www.MijnGezondheid.net

Wanneer u een suggestie of een opmerking heeft, laat het ons weten. Wij horen graag wat u ten aanzien van de praktijk en zijn medewerkers bezig houdt.

Mededelingen

Ik geef toestemming

Als u in het weekend of ´s avonds plotseling terecht komt bij de waarnemend huisarts, dan kan deze via het beveiligde netwerk van de zorginfrastructuur uw medische gegevens opvragen. Wij mogen uw medische gegevens niet zomaar ter beschikking stellen aan o.a. de huisartsenpost via dit netwerk. Dat kan alleen met uw toestemming. Bij een bezoek aan onze praktijk zullen wij u daarom om uw toestemming vragen.

U leest meer over het geven van toestemming op www.vzvz.nl/informatiepunt.